Baliabideak

Euskararen Adierazle Sistema

  • Azalpena:

    EAS-Euskararen Adierazle Sistemak xedetzat du euskararen egoera sozialari eta bizindarrari buruzko informazio kuantitatiboa jasotzea, antolatzea, eta zabaltzea hainbat arlotan: estatus juridikoa; euskara-gaitasuna, erabilera eta jarrera; jabekuntza familian, hezkuntzan, unibertsitatean eta helduen irakaskuntzan; Administrazioa, kultura, aisia eta ingurune digitala eta adierazle sozioekonomikoak.

    Ingelesez       Frantsesez