Euskara Nafarroan

Datu soziolinguistikoak

Euskarari buruzko abenduaren 15eko 18/1986 Foru Legeko 5. artikuluko 3. puntuan ezarritakoaren arabera, Nafarroako Gobernuak aldian-aldian errealitate soziolinguistikoaren gaineko azterlanak egitea aginduko du eta horren berri Parlamentuari emanen dio.

Euskarabidearen eginkizunetako bat da euskarak Nafarroan duen errealitate soziolinguistikoaren gaineko azterlanak, ikerketak eta estatistikak proposatzea, koordinatzea eta egitea.

Hona emaitza horietako batzuk: 

HIZKUNTZA ERABILERAREN KALE-NEURKETA
 
1989. urtean hasi ziren hizkuntzen erabileraren kale-neurketak egiten. 2016an egin zen azkenekoa, ikerketa horen zazpigarren edizioa. Kale-Neurketak hizkuntzen presentzia kuantifikatzen du kalean entzundako elkarrizketa informalak behatuz. Datu-bilketa zabalak aukera ematen du Euskal Herri mailako, lurraldeetako eta hiriburuetako emaitzak ezagutzeko; baita adinaren, sexuaren eta haurren presentziaren eragina aztertzeko ere. 
 
Hemen daukazu informazio gehiago eta baita sorturiko txostenak ere.
 
INKESTA SOZIOLINGUISTIKOAK
 
Horretaz gain, aldian-aldian inkesta soziolinguistikoak ere egiten dira. Hona hemen azpimarratu beharrekoak:
 
VI. Inkesta Soziolinguistikoa Nafarroako Foru Komunitatea - 2016

 2013ko Azterketa Soziolinguistikoa - Euskararen egoera Nafarroan.

 Nafarroako Mapa Soziolinguistikoa 2011, 2015eko otsailaren 26an argitaratu da.

  

 Mapa soziolinguistikoa.

Informazioa osatzeko, taula berriak gehitu dira. Taula horietako datuak honelaxe antolatu dira:

 - Hizkuntza eremuak: Nafarroako eremu euskalduneko, eremu mistoko eta eremu ez-euskalduneko hiru aldagaien gaineko informazioa bildu da.

Mapa soziolinguistikoa_zonalde linguistikoak

  - 5.000 biztanletik gorako udalerriak: honako udalerri hauen gaineko informazioa bildu da: Altsasu, Antsoain, Aranguren, Barañain, Baztan, Berriobeiti, Berriozar, Burlata, Cintruénigo, Corella, Eguesibar, Lizarra, Uharte, Noain (Elortzibar), Iruñea, Azkoien, San Adrián, Zangoza, Tafalla, Tutera, Atarrabia eta Zizur Nagusia.

Mapa soziolinguistikoa_5000 biztanletik gorako udalak

  - Euskal hiztunei buruzko datuak: Beren burua elebiduntzat dutenei buruzko datuak aurkeztu dira, bi aldagai hauetan: haurtzaroko lehen hizkuntza eta etxean gehien hitz egiten den hizkuntza. Datuak Nafarroakoak (bere osotasunean hartuta), eremu euskaldunekoak eta eremu mistokoak dira. Eremu ez-euskalduneko datuak ere bildu dira, adin-tarteen arabera. Mapan ez ziren aztertu, laginketa-errorearen marjinagatik datuen desagregazio honetarako

Mapa soziolinguistikoa_Elebidunak_LM_LMH

 - Nafarroako Eskualdekatzea 2000. Eskualdekatze hau Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren apirilaren 5eko 89/2001 Foru Aginduaren bidez ezarri zen. Honelaxe multzokatutako datuek 5.000 biztanletik beherako udalerrien gaineko informazio zehatzagoa ematen dute.

NAFARROA_ZONALDEA_2000 

Euskararen gaineko inkesta soziolinguistikoa Nafarroako Foru Komunitatean. 2008. 2009ko urtarrilean argitaratu zen.

 

Euskararen egoera Sakanan 2007. Azterlan honetan euskararen egoeraren ikuspegi orokorra bildu da. Azpimarratu dira, besteak beste, hizkuntza profilak, hizkuntza gaitasuna, transmisioa eta erabilera, eta sakandarren jarrera euskararen aurrean eta etorkizuneko ikusmoldeak. Laster argitaratuko da Euskarabidearen webean.

  

Azterlan soziolinguistikoa Iruñean eta Iruñerrian. 2006. urtea Inkesta horretan Iruñeko eta Iruñerriko biztanleriaren egoera aztertu da. Horretarako alderdi hauek hartu dira kontuan:
       a. Biztanleriaren banaketa, hizkuntza gaitasunaren arabera.
       b. Euskara: transmisioa, erabilera eta ikaskuntza.
       c. Euskara eta irakaskuntza.
       d. Euskara gizartean.
       e. Iruñerriko eremu ez-euskalduneko biztanleak eta euskara.

Euskararen gaineko azterlan soziolinguistikoa Nafarroan. 2003 eta  bilakaera. Hizkuntza gaitasuna, erabilera eta jarrerak. Inkesta horretan Nafarroako biztanleriaren egoera aztertu da, Nafarroan mintzatzen diren hizkuntzen aldagaia abiapuntu harturik. Alderdi hauek hartu dira kontuan:
       a. Biztanleriaren banaketa, hizkuntza gaitasunaren arabera.
       b. Hizkuntza eskuratzeko modua.
       c. Erabilera esparruak.
       d. Euskararen egoera nahitaezko irakaskuntzan eta helduenean.
       e. Euskararen balioespena gizartean, komunikabide sozialetan.
       f. Nafarroako Gobernuaren lana nola ikusten den.

Atzera