Euskararen Nafar Kontseilua

Eginkizunak

Nafarroako Euskararen Kontseiluaren eginkizunak honakoak dira:

a) Hizkuntza normalizazioaren arlokoak diren izaera orokorreko xedapenen proiektuei eta arlo horretako plan orokorrei buruzko irizpen ez-lotesleak ematea.

b) Euskararen Plan Estrategikoaren garapenaren eta betetze mailaren gaineko informazioa hartzea.

c) Euskararen erabileraren eta sustapenaren gainean proposamenak eta iradokizunak egitea.

d) Arloan eskudun diren administrazioetako edozeinek eskatzen dizkion hizkuntza plangintza eta normalizazio arloko txosten eta kontsulta guztiak egin eta erantzutea.

e) Lan batzordeek egindako balizko txostenetako proposamenak aztertzea eta, halakorik bada, onestea.

f) Kontseiluak egindako jardueren urteko memoria onetsi eta Nafarroako Gobernuari bidaltzea.

g) Indarrean dauden xedapenek berariaz esleitutako gainerako eginkizunak.

Atzera